AKTUALNOŚCI

16.08.2019

W ramach doradztwa zawodowego zorganizowaliśmy dla uczniów szkół powiatu nowosądeckiego zajęcia, podczas których nasi diagności omawiali budowę samochodów, prezentowali wykonywanie badań technicznych pojazdów oraz omawiali różnicę w wykonywaniu zawodów diagnosty oraz mechanika. Mamy nadzieję, że takie praktyczne pokazy zawodu pozwolą uczniom bardziej świadomie wybrać swoją ścieżkę zawodową.

Od miesiąca czerwca wprowadziliśmy usługę wyszukiwania nieszczelności w układach klimatyzacji za pomocą hydrogenu czyli mieszaniny azotu i wodoru. Jest to jedna z najbardziej dokładnych metod wykrywania uszkodzeń w systemach klimatyzacji.

Po zakończeniu wakacji ruszamy z kolejnym cyklem szkoleń technicznych skierowanych do współpracujących z nami mechaników. Pierwsze odbędzie się 19 września w sali szkoleniowej nad stacją kontroli pojazdów na Małej Porębie. Podczas szkolenia szczegółowo omawiane będą najczęstsze problemy na jakie napotykają mechanicy podczas wymian rozrządów. Zostaną one omówione, przez przedstawiciela producenta rozrządów montowanych na pierwszy montaż, na przywiezionych w tym celu silnikach. Zapisy na szkolenie przyjmujemy do końca wakacji.

Stacja kontroli pojazdów jest czynna do godziny 18. Zapraszamy!

w

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij